Vuoksen vesistö, johon Saimaa kuuluu, on kappale kauneinta. Tähän lisätään alueen kartta.

©2018 Suomen Höyrypursiseura ry - Z-Media